/ Маргарита Петрова
Окръжният съд в Кюстендил отхвърли като неоснователен предявения от Мюсюлманското изповедание иск против общината в Дупница, относно собствеността на джамията в града, съобщиха от съда.

Окръжният съд е отхвърлил като неоснователен предявения от Мюсюлманското изповедание иск от Закона за собствеността, за признаване за установено по отношение на Община Дупница, че Мюсюлманското изповедание, на основание реституция по реда на Закона за вероизповеданията, като правоприемник на Софийската мюсюлманска вероизповедна община, е собственик на поземлен имот, състоящ се от 944 кв.м. застроено и незастроено място, както и на построената в него джамийска сграда.

Ремонтират Джамията в Дупница

Джамията в града сега е с друга функция и представлява изложбена зала. Съдът счете, че е недоказано твърдението на ищеца, че Софийската мюсюлманска вероизповедна община, респективно Мюсюлманското джамийско настоятелство в София, са притежавали правото на собственост върху имота, поради което и е могъл да придобие правото на собственост върху него по силата на правоприемство.

Съдът е приел, че по делото липсват и доказателства за одържавяване, отчуждаване, конфискуване или незаконно отнемане на процесния поземлен имот. Решението на Окръжен съд-Кюстендил подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Апелативен съд-София в двуседмичен срок от датата на връчването на препис на страните.

Джамията в Дупница е е общинска културна институция и се намира близо до главния площад "Свобода" в центъра на града. Джамията датира от XVI век, когато е изградена върху останките на православна църква.

Тя заема и част от сграда, наричана Околийска къща. В края на XIII век Околийската къща е била бариерница, а по-късно и конак. През 1972 година е обявена за паметник на културата и архитектурата.

Преди няколко дни Окръжният съд в Кюстендил отхвърли иска на Мюсюлманското изповедание против Община Кюстендил, относно собствеността на джамията "Ахмед Бей" в града.
Елица Иванова, БТА