/ Маргарита Петрова, Дарик
Община Дупница обяви обществена поръчка за реставрация на архитектурен паметник "Ески Джамия". Общата прогнозна стойност на поръчката е 95 785,32 лв, а срокът за изпълнение е максимум 60 календарни дни.

Дейностите за ремонт на Джамията, които се предвиждат са свързани с цялостна подмяна на покривния пакет - керемиди, подложка, обмазване с хидрофобен хоросан по рецепта. Предвидени са 40% нови керемиди и изцяло подменяне на подложката от хоросан и пълнители.

Ще се извършат първо демонтажни работи – сваляне и складиране на едноолучни керемиди. Отстраняване на компрометирана подложка от хоросан и пълнеж по покрива. Разваляне на замаска с теракол по покрив. Архитектурния образ на сградата няма да се променя. 

Има разрешително за ремонт на паметника на културата Джамията в Дупница. Чака се финансиране

Оферти от лицензирани за подобни дейности фирми ще се приемат до 17:30 часа, на 14 май, а ден по-късно от 11:00 часа ще бъдат отворени документите в открито заседание. 

Съгласно процедурата, при липса на 3 оферти, комисията ще удължи срока с минимум 3 дни, като на следващото заседание без значение от броя оферти ще ги отвори и избере изпълнител.

Припомняме, че финансирането е от бюджета на Община Дупница, а ремонтните дейности, които са заложени за извършване са след направен оглед от експерти през миналата година.