/ Влади Владимиров
Започва изграждането на Център за работа с деца на улицата в Кюстендил. Той ще бъде с капацитет от 30 деца, на възраст от 7- 18 годишна възраст, като в него ще работят 15 души персонал, обяви ръководителят на проекта инж. Илиян Фусков.

Обществено обсъждане на проект за реконструкция на 6 архитектурни обекта в Кюстендил

Стойността на проекта е 921 604, 89 лв., като от тях 783 364 лв. е европейското финансиране, а над 138 хил. лв. е финансирането от националния бюджет. Той е спечелен от община Кюстендил по ОП “Региони в растеж”.

Центърът за работа с деца на улицата ще бъде до 5- то ОУ, на терена на бившия РОЦ. Сградата, която ще се изгради ще е от 800 кв. м., предвидени са средства за купуване на обзавеждане на Центъра и облагородяване на дворното пространство, с игрище и беседка.

В новия социален център на общината ще се приемат деца, които живеят на улицата, принудени са да работят или са жертва на насилие или под някаква форма на експлоатация. Целта е да се изгради стабилна семейна среда и да се укрепят отношенията деца- родители.

Изграждат Център за работа с деца на улицата
Влади Владимиров

След изграждането на Центъра се очаква социалната услуга да се финансира от ОП “Развитие на човешките ресурси”, а в последствие той да бъде превърнат в делегирана от държавата дейност, допълни зам.- кметът Радмила Рангелова.
Дарик- Кюстендил