Радмила Рангелова
Радмила Рангелова / Влади Владимиров
Покана за обществено обсъждане за идентифициране и предложения на проектни идеи насочени към развитието на туристическите атракции, публикува на сайта си община Кюстендил. Тя е във връзка с публикувани Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/.
 
Общественото обсъждане ще се проведе на 13 август, понеделник, от 17:30 часа в Килийното училище, намиращо се на адрес: Кюстендил, ул. „Търговска“ №6.
 
“Община Кюстендил организира общественото обсъждане за идентифициране и предложения на проектни идеи, които да са насочени към развитието на конкурентноспособни туристически атракции, допринасящи за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма на територията на Община Кюстендил”, пише в съобщението.
 
2000 лв. за ремонт на църквата „Свети Покров Богородичен” в село Слокощица

6 архитектурни обекта от национално значение, са в плановете на общинското ръководство,
с които да се кандидатства по проект „Развитие на туристическите атракции”.
 
“Стремим се накрая да се получи едни добър туристически продукт. Обектите, които са включени са черквата „Св. Богородица”, Римските терми, джамията-музей Ахмед Бей, Крепосната стена, джамията „Фетих Мехмед” и Пирговата кула.

Проектът е на стойност около 10 000 000 лв. Като могат да са обекти само от национално и световно значение, в нашият случай са от национално. Освен реконструкция, консервация и реставрация на обектите, по проекта се предвижда и изграждане на съпътстваща инфраструктура-транспорт, тоалетни, паркинги и други”, заяви по време на обществените обсъждания с бизнеса, архитекти и музейни работници, зам.-кметът Радмила Рангелова.
Дарик- Кюстендил