/ ThinkStock/Getty Images
В края на миналата година Община Дупница е подписала договора за проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол.

Само досегашната фирма иска да събира боклука на Дупница

Информацията за получените средства за дългоочакваната инвестиция е предоставена чрез докладна записка от кмета на Община Дупница за предстоящата сесия, с която се иска издаване на записна заповед за авансово плащане.

Всъщност договора за финансиране с ОП „Околна среда” е подписан на 18 декември 2018 година. Безвъзмездната финансова помощ по договора е 7 716 298,82 лева. със срок на изпълнение от 24 месеца. ОбС-Дупница се събира в петък за първото за годината заседание, като в дневния ред са включени и важни точки като бюджета за 2019 година, както и нови наредби, и допълнения към стари такива.
 
 
Дарик- Кюстендил