/ Дарик радио, Хасково, Архив

Одобрен за финансиране е проектът на община Димитровград „Звено за патронажна грижа”, информират от администрацията. Общата стойност е 321 357,16 лева.

Ден на предизвикателството в Димитровград

Лекар, медицински сестри, социални работници, психолог, рехабилитатор и санитари ще предоставят почасови интегрирани здравно-социални услуги в домовете на 118 лица с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Лицата от целевите групи ще получават грижи, като помощ при даване на лекарства, поставяне на инжекции, предписани от лекар; превръзки,  рехабилитация в домашни условия, съдействие при представяне пред ТЕЛК, помощ при личния тоалет, почистване на дома, закупуване на лекарства и хранителни продукти със средства на лицето и други.

Чешма-паметник на донорството откриват в Димитровград

Изпълнението на дейностите по проекта ще стартират от 1 септември, като през първите три месец ще текат ремонтни дейности на офиса за звеното, ще стартира процедура по закупуване на автомобил, ще се направи подбор и обучение на персонала на звеното.

През третия месец ще започне приемането на документи от кандидатите да ползват почасовите здравно-социални услуги. Предоставянето им на практика ще стартира от началото на четвъртия месец и ще продължи в рамките на година.