/ iStock/Getty Images
Да се въведе задължително предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст на територията на община Хасково от началото на новата учебна година, предлага кметът Станислав Дечев в докладна до Общинския съвет.

Тя трябва да бъде обсъдена и гласувана на заседание на 30 юли.

На територията на община Хасково в детските градини са налице необходимите условия за максимално обхващане на децата от 4-, 5- и 6-годишна възраст в задължителна предучилищна подготовка, сочат анализите. В част от сградите на детските градини това ще се постигне чрез ползване на свободни помещения и реорганизация на дейността по групи при необходимост.

Задължителна детска градина за 4-годишните деца във Варна

Въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили 4-годишна възраст ще увеличи шансовете за пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система, с оглед осигуряване на подкрепа на всяко дете и формиране в децата на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот, се казва още в документа.
БТА