/ iStock/Getty Images
Детската градина за 4-годишните във Варна става задължителна от учебната 2021/2022 г.

На днешното си заседание Общински съвет подкрепи предложението за въвеждане на задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст. Варна е сред първите големи градове в страната, подготвени да въведат мярката.

Колко са свободните места в детските градини за второ класиране във Варна

Кандидатстването ще става в градините, където ще бъдат обявявани и свободните места за прием. За тази есен, за да осигури максимален обхват на 4-годишните деца, общината е предвидила допълнителни близо 350 места в детските градини в различните райони.

До края на следващата година по Програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища Варна ще разполага с още приблизително 550 места.

Приоритетна част от тях ще бъдат определени за обхват на следващите набори 4-годишни деца.
Агенция "Фокус"