/ Община Варна
Обявено е първото класиране на деца в първа възрастова група и в яслените групи към детските градини, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

За обявените 2136 свободни места за първа възрастова група са подали 2019 заявления. Класираните деца са 1940, от които 1573 по първо желание, 219 - по второ желание и 148 - последващи желания.

48 свободни места са обявени в детските ясли през март във Варна

Незаетите места след първо класиране са 196. В яслените групи към детските градини са приети 326 малчугани по първо желание, 22 - по второ и 20 - по трето и следващи желания.

Срокът на записване е от 8 до 11 юни, включително до 16:30 часа на място в съответното учебно заведение. Необходимите документи са регламентирани в чл.17 и чл.32 от

Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и подготвителни групи към училищата, която може да бъде видяна на адрес: https://dg.uslugi.io/garden/rules?reception=garden.

Електронната система за прием ще бъде активна отново от 14 до 18 юни за регистриране на нови заявления, редактиране и анулиране на заявления. За по-пълен обхват на децата от район „Одесос“ са предприети действия за разкриване на още една първа възрастова група в ДГ№5 "Слънчо", заявиха от дирекция „Образование и младежки дейности“.

Информация за класираните деца можете да намерите в електронната система за прием: https://dg.uslugi.io/garden/new-public-last-rating?reception=garden.