/ iStock/Getty Images
Това се налага след установен случай на COVID-19
Съдебната палата в Димитровград днес ще остане затворена заради необходимостта от дезинфекция. Това се налага след установен случай на COVID-19 на служител от органа на съдебната власт, съобщиха от Окръжен съд-Хасково.

Един нов случай на COVID-19 в Хасковско и една жертва

Обеззаразяването ще обхване общи части, съдебни зали, регистратури, деловодства и кабинети.

Всички насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания дела за днешна дата са отсрочени за нова дата с ново призоваване на страните.

Полицейски коли се включват в транспортирането на изписани пациенти в област Хасково

За срока на дезинфекцията няма да бъдат обслужвани граждани и упълномощени от тях адвокати, а работата ще бъде възстановена утре.