/ iStock/Getty Images
Редица нарушения на Закона за ветеринарномедицинската дейност са констатирани в животновъдни обекти на територията на област Хасково от Българската агенция по безопасност на храните.

Това е станало след сигнал на областния управител инж. Минко Ангелов и проверки в четири обекта в община Любимец и един в община Свиленград в периода от 5 до 8 октомври.

Областният управител е бил сезиран, че животните в тези обекти не съществуват реално, но са регистрирани в информационната система на БАБХ и се използват при подаване на заявления. По този начин собствениците или ползвателите на обектите печелят с предимство правото да ползват общински пасища, мери и ливади и биват неправомерно подпомагани чрез субсидии от ДФ "Земеделие".

МЗХГ: През 2019 г. най-големи разминавания след проверки има в Хасково, Пловдив, Плевен и Благоевград

В три от обектите е била установена физическа липса на стотици животни, както и следи от пребиваването им. Към датата на проверките обаче животните са били вписани в регистъра. Открити са били и множество несъответствия относно изискванията за отглеждане на селскостопански животни, липса на паспорти на говедата, липса на дезинфекционни площадки, различни GPS координати и др.

В обект в село Йерусалимово, община Любимец, липсват 139 говеда, които фигурират в информационната система. Във втория животновъден обект в същото село все още са били вписани 77 говеда, които физически липсват. В трети обект в село Лисово, Свиленградско, при проверката на място също не е било установено наличие на декларирани 98 говеда.

Докладът с констатациите е изпратен до главния прокурор, заместник-министъра на земеделието, храните и горите, изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", МВР-Хасково и инспектората на МЗХГ, уточняват от областната управа.
БТА