/ iStock/Getty Images
Възстановява се ползването на водата за пиене и готвене от зоните за водовземане в басейна на река Марица "Георги Добрево" в община Любимец и "Момково" в община Свиленград, съобщиха от ВиК - Хасково. Станциите осигуряват питейната вода на близо 20 населени места в двете общини.

Водата за населението по цялото течение на Марица от Димитровград до границата с Турция първо бе спряна напълно вечерта на 27 юли след отравянето на 28 крави след водопой от заустващ се в Марица канал в землището на Димитровград. Засегнати бяха 48 населени места, сред които общинските центрове Симеоновград и Свиленград.

Водоподаването към чешмите бе възстановено поетапно след 2-3 денонощия, но водата остана забранена за консумация до вземането на проби от РЗИ, които да удостоверят годността й.