/ ThinkStock/Getty Images
В община Хасково Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще финансира общо осем проекта, съобщиха от Общината.

Със средства от еко-предприятието с до 10 000 лева ще бъдат подпомогнати кметствата на селата Долно Големанци, Мандра и Зорница, където ще се реализират кътове за отдих и озеленяване.

Община Хасково ще работи по седем финансирани от ЕС програми

Още пет проекта са били спечелени в рамките на кампанията "Обичам природата и аз участвам" в три детски градини, основно училище и професионална гимназия.

Бенефициерите ще получат до 5000 лева по тази кампания.