/ DarikNews, архив
Община Димитровград приема предложения за носител на Националната литературна награда  „Пеньо Пенев” 2020 г.

Атанас Капралов представя новата си стихосбирка в родния Димитровград

Национална литературна награда „Пеньо Пенев” се присъжда:


1. Еднократно, на български творци за високи творчески постижения и принос в развитието на българската поезия;
2. Веднъж на две години, в рамките на Дните на поезията „Пеньо Пенев“, които се провеждат по повод рождения ден на поета - 7 май.
3. Наградата може да се присъжда и посмъртно.

 
Димитровград: Столица на младата българска поезия

Предложения за носител на литературната награда „Пеньо Пенев” се правят от:


1. Кмета на Община Димитровград;
2. Председателя на Общински съвет Димитровград;
3. Обществени организации и творчески формирования;
4. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.
5. Неправителствени организации и сдружения, работещи в областта на културата.
6. Културни институции.

 
Предложение за награждаване не може да се прави от самите кандидати за наградата. Аргументираните предложения за наградите се подават писмено в рамките на 2 машинописни страници в деловодството на Общинска администрация, бул. „Г. С. Раковски” 15, не по-късно от 20 февруари. Предложенията се подават лично или по пощата (важи датата от пощенското клеймо). Не се приемат предложения, постъпили по и-мейл.

Поклон пред паметта на Пеньо Пенев в Димитровград

Носителят на Националната литературна награда „Пеньо Пенев” се определя от 7-членна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на Община Димитровград.

Предложеният от комисията лауреат се утвърждава с решение на Общински съвет-Димитровград. Националната награда „Пеньо Пенев“ се връчва от Кмета на Община Димитровград на официална церемония по време на Дните на поезията (27 април - 8 май 2020 г.), като лауреата получава диплом, пластичен знак и парична награда.
 
Телефон за справки: 0391/68-28-2 или 0391/60-96-8.