/ iStock/Getty Images
От 1 август регулаторът повиши с 50 стотинки цената на водата за питейно-битови нужди, което я направи и най-скъпата в цялата страна
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на "ВиК" ЕООД Хасково инж. Тодор Марков, в която изрично настоява утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по-високи цени на водата в региона да не се прилагат. Това съобщиха от кабинета на омбудсмана.

Омбудсманът Диана Ковачева е против увеличението на цената на водата в Хасково

От 1 август регулаторът повиши с 50 стотинки цената на водата за питейно-битови нужди, което я направи и най-скъпата в цялата страна. Според обществения защитник, заплащаните от гражданите цени трябва да отговарят на качеството на предоставената услуга, а в Хасково водата на много места от години е негодна за пиене.

Бизнес планът на ВиК-Хасково не бе приет на Общо събрание на Асоциацията по ВиК

Диана Ковачева е категорична, че когато доставяната вода е негодна за питейно-битови цели е налице неизпълнение на задължение на ВиК оператора, поради което и не би следвало да се дължи цената за вода, определена от КЕВР.
БТА