/ iStock/Getty Images
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до Комисията за енергийно и водно регулиране, с което се обяви категорично против ценовото предложение на "ВиК" - Хасково, за поскъпване на питейната вода в обслужвания регион, съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Бизнес планът на ВиК-Хасково не бе приет на Общо събрание на Асоциацията по ВиК

"В случай, че регулаторният орган одобри предложената комплексна цена на ВиК услугата, операторът "ВиК" ЕООД - Хасково, ще започне да предоставя най-скъпата услуга в страната", е подчертала Ковачева.

Както вече съобщихме, на 30 юни Общото събрание на ВиК-асоциацията не одобри бизнес плана на водния оператор, в който бе залегнало повишаване на цената от 3,00 лена на 3,51 лева за Хасково и така крайното решение сега трябва да е на КЕВР.

Диана Ковачева е припомнила, че качеството на доставяната вода в региона е крайно незадоволително и в областния център 3 години водата не беше годна за питейно-битова употреба, поради завишени нива на алфа активност.

След повече от 3 години: Водата в Хасково вече е годна за пиене (ВИДЕО)

Предоставяната вода в Свиленград и в Симеоновград пък е със завишено съдържание на манган, е изтъкнала омбудсманът. Според обществения защитник, буди тревога и фактът, че в бизнес плана на "ВиК" - Хасково, е заложено, че през 2021 г. дружеството няма да постигне няколко от определените от регулатора прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите.

Омбудсманът е подчертала, че в доклада на регулатора отново липсва информация да са проведени задължителните консултации с потребителите. В заключение Ковачева е заявила, че в изпълнение на принципите, от които следва да се ръководи регулаторът, КЕВР не следва да одобрява бизнес плана и ценовото предложение на "ВиК" - Хасково.