Саниране
Саниране / Община Севлиево
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще вземе участие в официалната церемония по откриване на санираните  в Севлиево жилищни сгради. Церемонията е днес от 12:00 часа в ж.к. „Атанас Москов”, до блок №1.

Още 9 321 000 лева за саниране в Севлиево

Санирането на 23 многофамилни жилищни сгради е на стойност е 4 660 845, 57 лв., от които 3 961 718, 73 лв. европейско и 699 126, 84 лв. национално съфинансиране.

В Севлиево откриват два санирани блока

Със санирането значително е повишена енергийната ефективност на всичките 23 многофамилни жилищни сгради в града. Многократно са подобрени условията на живот за 318 домакинства, както и екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево. Намалени са разходите за енергия за ползвателите и са подобрени експлоатационните характеристики за удължаване жизнения цикъл на сградите.