Национален музей на образованието
Национален музей на образованието / Областен управител Габрово
Областният управител Невена Петкова проведе работна среща с директора на Националния музей на образованието – Габрово Мая Карагьозова, по време на което беше запозната с предстоящи инициативи на музея, а така също и с идеен проект за създаване на Център „Музейно училище“.

По този повод Невена Петкова изпрати писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, с което заявява своята категорична подкрепа за усилията на Националния музей на образованието – Габрово, Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти - София и Регионалното управление на образованието - Габрово за създаване на този център именно в Габрово, чиято цел е координация между музея и училището в помощ на учителите и педагогическите специалисти за представяне и ползване на културното наследство в образователния процес. 

Дейността на Центъра ще се изразява в създаване на съвместни образователни програми за иновативни училищно-музейни практики; Организиране и провеждане на различни практически мероприятия в музея и изграждане на Национална  платформа за добри училищно-музейни програми и практики. Наред с това дейността на Центъра „Музейно училище” следва да бъде обвързана с процеса на кариерното развитие на педагогическите кадри и нормативното регламентиране на уроци в музея и музейни уроци в училище.

„Считам, че в основата на възпитанието и на качественото образование на нашите деца трябва да стои връзката между училищата и детските градини и родители, от една страна и културните институти от друга. Ето защо, представлявайки институцията Областен управител на област Габрово смятам, че наш дълг е да намираме подходящи начини да стимулираме сътрудничеството между културните и образователните институции с цел повишаване на грамотността и качеството на образованието.“ – заявява Петкова в писмото до министъра и допълва, че общ приоритет между родители, учители, представители на културни институции местна и държавна власт трябва да бъде изграждането на национални и европейски ценности в бъдещите поколения.