Сираков докладва на Румяна Бъчварова: Тревожно е състоянието на пътищата Габрово-Дебел дял и Габрово-Узана
Сираков докладва на Румяна Бъчварова: Тревожно е състоянието на пътищата Габрово-Дебел дял и Габрово-Узана / Областен управител - Габрово

Областният управител Николай Сираков изпрати доклад до министъра на вътрешните работи за готовността за работа при зимни условия в област Габрово.

Подготовката на общините, ведомствата и дружествата от Габровска област за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия, е организирана с негова Заповед от октомври 2016 г. Докладът на областният управител обхваща четири основни направления.

Готовност на областния и общинските щабове, както и на териториалните структури за работа при зимни условия.

Сключени договори с изпълнители и тяхната готовност за зимно поддържане на пътищата.

Готовност на техниката за извличане на закъсали тежки товарни автомобили.

Осигурено финансиране на мероприятията за зимата.

По време на проведено заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Габрово стана ясно, че ръководствата на дружествата и ведомствата са положили усилия за подготовка на съответните структури за работа при зимни условия.

Те са създали организация и имат готовност за работа при усложнени зимни условия. Със заповеди са актуализирани щабовете на областно и общинско ниво за действие при усложнена зимна обстановка.

В област Габрово е обезпечено кадрово, материално и финансово здравното и медицинско осигуряване на населението при тежка зимна обстановка.

Актуализиран е списъка с имена, адреси и седмичния график на болните подлежащи на хемодиализа.

Лечебните заведения имат готовност за разширяване на легловия фонд при влошаване на епидемиологичната обстановка. Центърът за спешна медицинска помощ в Габрово е обезпечен кадрово, материално и финансово.

Няма затруднения с доставките на горива за автомобилите, медикаменти и медицински консумативи. Създадена е организация за взаимодействие между ОУ"ПБЗН"-Габрово, РЗИ и ЦСМП за съвместна работа при усложнена зимна обстановка и оказване на съдействие за обслужване на болни на хемодиализа, родилки и тежко болни.

Проблемен момент остава старата и износена топлопреносна мрежа на "Топлофикация-Габрово" ЕАД и възможните пробиви по нея. Въпреки това дружеството има създадена организация за работа през зимния сезон.

Социални, здравни и учебни заведения, детски градини и детски ясли са приведени в готовност за работа и живот при зимни условия.

Общините от област Габрово имат добра предварителна подготовка за работа при зимни условия е едно от заключенията в доклада на областния управител.

За Община Габрово в момента тече процедура за избор на изпълнител по обществената поръчка за зимно поддържане на пътната мрежа. До окончателното и приключване и сключване на договор, общината ще възлага дейностите на досегашните изпълнители. За останалите общини от региона има сключени договори за зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа през зимния сезон 2016-2017 г.

Извършена е проверка на техниката в две общини - Дряново и Трявна, предстои това да се извърши в Севлиево и Габрово.

Фирмите имат готовност за изпълнение на договорените задължения. С цел да не се дублира техниката, особено внимание ще се обърне на моторните превозни средства в тези общини. Дружеството, спечелило в Севлиево е класирано на първо място и в конкурса на Община Габрово.

Основен проблем е намирането на площадки за принудително спиране на автомобили, за поставяне на вериги, за изчакване при забрана на движението с цел почистване и др. Повечето площадки са аварийни - с малка площ и нямат необходимия капацитет..

Регламентирано е зимното поддържане на републиканските пътища в чертите на общинските градове.

Общините разполагат с налични запаси от сол, луга и пясък необходими за началото на зимния период.Осигурено е финансиране на мероприятията по зимна подготовка, както и са заделени финансови средства за допълнителни разходи при необходимост от аварийно-възстановителни работи по общини.

В доклада на областния управител се посочва още, че остава тревожно състоянието на три пътни участъка: път III-4404 "Габрово-Дебел дял" от разклона за почивна станция Люляците до началото на с. Дебел дял, който е затворен за движение на ППС; път III-4404 "Габрово-Дебел дял", от км.4+220 до км.4+265, където има пропадане на пътното платно с ширина 3,5 м. и движението се извършва в едната пътна лента; пропаднал участък от банкета на път III-506 "Габрово-Стоманеци-Зелено дърво-Узана" при км.7+060 - пътя е проходим и е положена необходимата сигнализация.