Николета Маринова
Николета Маринова / Регионален исторически музей Габрово
Регионален исторически музей–Габрово посрещна децата от подготвителните групи на десетте детски градини в града и техните бази. Уредникът в РИМ-Габрово Николета Маринова разказа, че през изминалата година представител на институцията е посещавал детските градини, за да представи част от българската история.

Габрово
Регионален исторически музей Габрово , Николета Маринова

Г-жо Маринова, това не е първото организирано посещение на деца в РИМ-Габрово. Какво провокира техните преподаватели да ги доведат сега?

Проект, в който са включени много институции помогна това да се случи. Децата получават знания, които са много полезни за тях. Дейностите по проекта са насочени към равнопоставеност на малчуганите в групите за предучилищна подготовка във всички детски градини в града и техните бази. Партньори са ДГ „Ран Босилек“ и център „Амалипе“. Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов‘ и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ са външни институции, спомагащи за подобряване на образователната среда и повишаване на училищната готовност на децата.

През изминалата година служител на музея посещаваше всеки месец детските градини и техните подготвителните групи. На всяко занимание пред тях се представяше страница от историята на града или страната. Запознаваха се по интересен начин с различни знакови личности, места, обичай. Всичко беше придружено с приложна работа, чрез която да развиват своите творчески умения, да създават нещо сами, с двете си ръце, което да остане за тях и което да им напомня за наученото.

Това означава, че РИМ-Габрово е активна страна в търсенето на възможности за контакти с този тип публика! С какво привлякохте техния интерес?

Габрово
Регионален исторически музей Габрово , Николета Маринова

Децата се включиха в тематична екскурзия, по време на която бяха преговорени всички теми от заниманията през годината. За устойчивостта на знанията им помогна участието в специална викторина, след която те участваха в ателиета по проект „Красотата на сокайната шевица”, който Регионален исторически музей – Габрово осъществява по програма „Култура“ на Община Габрово. Възпитаниците на детските градини се забавляваха с детски книжки с мотиви от оригинални сокайни шевици, украсявали някога традиционното женско забраждане в Габрово - сокая.
Децата бяха запознати и с експозицията на музея „Габрово и габровци". На място те видяха оригинални културни ценности, за които им бе разказано през изминалата година от Проекта.

обучение на деца
Регионален исторически музей Габрово

По този начин онагледиха вече усвоеното и се сдобиха с преки визуални впечатления. Освен обучителено-познавателен характер, дейността има и обеденителен елемент, поради включването на децата от различните бази, чрез което се създадоха и положителни емоции.