парно
парно / Thinkstock/Getty Images
От „Топлофикация-Габрово” разпространиха писмото на Общината, свързано с направените промени в изравнителните сметки на абонатите, участващи в колективния съдебен иск. Предупреждението е, че ще има увеличение на крайната сума за заплащане в изравнителните сметки. 

В писмото се припомня, че по време на преговорите и съгласно постигнатото споразумение между Община Габрово и „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, от дружеството са извършили предварително (с оглед приключването на отоплителния сезон) начисляване на процентна отстъпка от сметките за отоплителен сезон 2017/2018.

Съдът не одобри предложената спогодба за уреждане на колективния иск срещу „Топлофикация Габрово“

Постигната спогодба между Община Габрово и „Топлофикация-Габрово” ЕАД не беше одобрена от съда в проведеното съдебно заседание на 14.06.2018 г. С оглед на това, отпада основанието за начислената на абонатите отстъпка, уговорена между Община Габрово и Топлофикация Габрово ЕАД, поради което същата е премахната или ще бъде премахната от фактурите. Това ще доведе до увеличение на крайните суми за заплащане. При така създалата се ситуация спорът по колективния иск ще бъде решен от съда.