/ iStock/Getty Images
Горите са в района на местните водохващания, а статутът им е на гори във фаза на старост
Община Севлиево е поставила под закрила 700 декара вековни гори на територията на държавното ловно стопанство "Росица". Решението е било взето на заседание на Общинския съвет, съобщиха от Общината.

Масирани проверки за незаконен дърводобив в цялата страна

Горите са в района на местните водохващания, а статутът им е на гори във фаза на старост.
Според кмета на Севлиево Иван Иванов, тези гори са особено ценни за екосистемата, местообитание са на типични горски видове, осигуряват защита от ерозия и наводнения и са предпочитано място за отдих на хората от близките населени места.

Продължават проверките на горите

С решението за защита на горския фонд община Севлиево отговаря на изискването на Изпълнителната агенция по горите, според което в границите на всяко природно местообитание трябва да се обособят 10 на сто от горите във фаза на старост и те да бъдат изключени изцяло от дърводобива.