/ iStock/Getty Images
Извършени са над 3000 проверки
Близо сто акта за нарушения са съставили горските служители на Изпълнителна агенция по горите и 16-те регионални дирекции по горите за последната седмица. Извършени са над 3000 проверки, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите.

Продължават проверките на горите

Проверени са 358 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 395 обекта за добив на дървесина, 1124 превозни средства, транспортиращи дървесина, 206 риболовци и 780 други физически лица. Горските служители са съставили 98 акта за нарушения, от които 77 са по Закона за горите и 21 по Закона за рибарството и аквакултурите.

От съставените 33 констативни протокола, пет са с неизвестен извършител. Проверяващите са задържали общо 51 пр. куб. м дърва за огрев, 16 куб. метра дървесина, 3 МПС, 4 каруци, 2 коня и 2 бензиномоторни триона.

По време на празничните дни, на 17 април, горски инспектори на Регионална дирекция по горите - Пловдив, при рутинен обход в землището на с. Устина, обл. Пловдив, установяват три лица, запалили огън в горска територия.

Нарушителите са санкционирани за палене на огън на нерегламентирано мяст, по време на пожароопасен сезон. Същият ден служители на Регионална дирекция по горите - София са установили сеч на 195 броя дървета в землището на с. Новачене, общ. Ботевград. На същото място са установени и 6 куб. м. дърва за огрев.

10 000 проверки са извършили горските служители от началото на извънредното положение

Нарушението е констатирано в държавна горска територия, за която няма издавани позволителни за сеч. Съставен е констативен протокол, с който е задържана дървесината. Работата по случая продължава.

На 19 април  в с. Скравена, общ. Ботевград е съставен акт за разтоварване на немаркирани и непридружени с превозен билет дърва за огрев. Дървесината е задържана в базата на Държавна горско стопанство - Ботевград.

За последните три дни, служители на Регионална дирекция по горите - Велико Търново, са съставили 7 акта за транспорт на незаконна дървесина. Задържани са 2 каруци, 2 коня и превозваните незаконни дърва.