/ iStock/Getty Images
Въпреки епидемиологичната ситуация в страната, експерти от трите лесозащитни станции продължават теренните обходи във връзка със здравословното състояние на горите и прогнозираните лесозащитни мероприятия, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. Проверките се извършват при спазване на мерките по заповедите на министъра на здравеопазването и изпълнителния директор на ИАГ за извънредното положение.

До момента е извършена фитосанитарна оценка на над 850 000 фиданки, повече от 67 300 тополови и 3900 лешникови резници в 44 държавни и частни разсадника. Съгласувани са 59 технологични плана за лесозащитни мероприятия в горски разсадници и горски култури. Специалистите по лесозащита извършват лабораторни анализи за оценка на фитосанитарни проблеми в горите и определяне на причините за увреждане в тях.

Планираните мероприятия за запознаване на студенти и ученици от професионалните гимназии и висши учебни заведения с работата на лесозащитните станции се правят дистанционно.