/ Община Габрово
Община Габрово ще кандидатства по проект „Красива България“ за преустройство на подпокривно пространство в спортното хале на СК „Христо Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове.

Домът за хора с увреждания в кв. „Маркотея“ е с обновена база (СНИМКИ)

На вчерашното си заседание Общински съвет-Габрово подкрепи единодушно предложението.
Планираният общ бюджет за обекта е 215 990 лв. От тези средства приносът на Община Габрово е 109 075 лв. Срокът за изпълнение е в рамките на 2020 г.

Подпокривното пространство на халето (605,5 м2) ще бъде разделено на две зали - за тенис на маса и за бойни спортове, както и част за обща физическа подготовка. Сега то не се ползва.

С 1 064 665 лева е обновена първа база на Диагностично-консултативния център в Габрово

Предвижда се измазване на пода и стените, винилови настилки, съблекалните и санитарните възли да бъдат облицовани и оборудвани. Включена е доставка и монтаж на техника за инсталациите - отоплителна, вентилационна, водопроводна, електрическа, пожароизвестителна и други.

В новите тренировъчни зали и обслужващи помещения ще могат едновременно да пребивават не повече от 30 души заедно. Очакванията са ползвателите да бъдат около 25 000 годишно при средно 100 човека на ден. В момента базата се ползва от спортни клубове по акробатика, гимнастика, бокс, лека атлетика, спортна стрелба, тенис на маса и корт, футбол.

Добра готовност за зимата в Община Габрово

Кандидатите за финансиране по програмата са задължени да предвидят професионално обучение за придобиване на квалификация. Мярката подпомага регистрирани в бюрата по труда безработни лица чрез обучение в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.

Процент от заетите на обекта ще са безработни, за които ще бъдат създадени временни работни места. Подборът на проекти е на конкурентен принцип.