/ Община Габрово
С обновена материална база ще посрещне зимните месеци домът за хора с увреждания в кв. „Маркотея“.

Община Габрово

Модернизацията бе извършена по проект на Община Габрово в периода юли - октомври тази година със средства от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Строително-ремонтните работи са на стойност 29 847 лв., изпълнител е габровската фирма ЕТ „Проектстрой - Петър Петров“.

С 1 064 665 лева е обновена първа база на Диагностично-консултативния център в Габрово

Боядисани са 14 спални помещения, две фоайета, столова и стълбище.
Стаята за отдих на санитарите, съблекалните им и осем санитарни възела са ремонтирани. Частично са изкърпени и освежени сачаците и фасадата на сградата, влагата на приземния етаж е премахната.

Община Габрово

Извършен е ремонт на ВиК инсталацията и е поставена нова противообледителна система. Домът за пълнолетни лица с физически увреждания се помещава в двуетажна сграда на бившата детска градина на ул. „Митко Палаузов“ № 19 а.

Добра готовност за зимата в Община Габрово

Институцията е единствена на областно ниво в осигуряването на грижа за хора с тежки увреждания на крайниците и трайно намалена работоспособност. Услугата е 24-часова с капацитет от 36 места - за потребители от цялата страна.

За тях се грижи персонал от 19 души - медицински специалисти, социални работници, психолог, трудотерапевт, рехабилитатор, санитари и други. В периода 2009-2010 г. сградата бе основно ремонтирана с евросредства по проект на Община Габрово.

Това позволи преместване на услугата от кв. „Кряковци“ в база с подходящи и съвременни условия.