Снимка:
Снимка: / Община Габрово

Обновена е първа база на “Диагностично–консултативен център І – Габрово”. В сградата са изпълнени енергоспестяващи мерки. Направена е топлинна изолация на външните стени и подовете, ВиК - слънчева инсталация, подменени са дограмата, котелното стопанство, отоплителната инсталация, изградена е изцяло нова вентилационна инсталация за помещенията на рентгена, ремонтирано е осветлението и др., сградата вече е газифицирана.        

Проектът за ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в първа база на ДКЦ -1 – Габрово е на стойност 1 064 665 лева

Общинското дружество “Диагностично–консултативен център І – Габрово” е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, в което работят лекари-специалисти от различни медицински специалности.