/ Община Габрово
В началото на седмицата Община Габрово проведе информационни дни за управление на отпадъците, съобщиха от пресцентъра на Общината. Кампанията се състоя в два поредни дни в две градски локации - спортна зала „Орловец“ и кв. "Колелото", срещу медицински център „Хипократ“.

Кампания за предаване на опасни отпадъци в Габрово

Местата и датите не бяха избрани случайно. Те предшестваха разполагането на пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата, чийто резултати очакваме с издаването на протокол от лицензираната фирма, която осъществи събирането на този тип отпадъци.

В рамките на двата информационни дни шатрата на Община Габрово бе посетена от над 350 човека, а екипът, провеждащ кампанията, разясни на габровци изискванията за разумно предаване на отпадъци.

514.4 кг отпадъци са предадени в Мобилен пункт, който обслужва Габрово

Бяха раздадени множество информационни материали, а като резултат се отчита, че габровци са запознати с принципите за разделно събиране на битовите отпадъци и повечето от тях спазват правилата за разделяне на материалите.

Особено внимание бе отделено на възможностите за безплатно предаване на излезли от употреба уреди, строителни, едрогабаритни и едри растителни отпадъци.

Информационната брошура, раздавана по време на информационните дни, може да изтеглите ТУК, а за допълнителна информация може да посетите сайта - https://chisto.gabrovo.bg/.