/ / iStock/Getty Images
Община Габрово организира поредна кампания за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Габровци могат да се възползват от възможността да предадат безвъзмездно опасните отпадъци в специален пункт, така че те да бъдат насочени за обезвреждане или последващо използване.

Пунктът за приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в две градски локации.

Следващата сряда, 23 октомври, от 11.00 до 19.00 ч. той ще бъде пред спортна зала „Орловец“, а в четвъртък, 24 октомври, от 10.00 до 18.00 ч. ще бъде на паркинга на ул. „Христо Смирненски“ 16, срещу медицински център „Хипократ“.

Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са: живаксъдържащи отпадъци, перилни и почистващи препарати и химикали, бои, мастила, лакове, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), пестицити, киселини, основи, разтворители, фотографски химични вещества и смеси, опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят отрицателно върху здравето на хората. Те могат да поставят под риск живота на хората, животните и растенията - важно е да бъдат предадени за последващо обезвредяване!