Летен Университет по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“

/ ThinkStock/Getty Images
Министерство на околната среда и водите и Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“ ще подкрепят провеждането на Летен Университет по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“, посветен на Биосферните паркове. Събитието ще се проведе през юли в един от новите биосферни паркове. У нас – „Централен Балкан“.

Фотоизложба на тема „Балканът – вечната приказка“

Това е инициатива на Регионалното бюро на ЮНЕСКО за Европа във Венеция /BRESCHE/, стартирала преди 4 години, която привлича практици, млади учени, експерти и докторанти от различни краища на Европа и Средиземноморието, които в рамките на една седмица могат да се запознаят с особеностите на биосферния парк, който посещават и да дадат препоръки и предложения, свързани с устойчивото развитие на територията.

Горите на Национален парк „Централен Балкан“ са уникални за Европа