ТУ Габрово
ТУ Габрово / DarikNews.bg
Международната научна конференция УНИТЕХ 2017 и пленарна сесия към нея ще се проведат на 17 ноември, петък, от 10:30 часа в Конферентната зала на Университетска библиотека в Габрово.

В Конференцията ще вземат участие повече от двеста представители на университети от страната и чужбина с над двеста научни доклада в осемнадесет тематични секции. 

Университетът ще стимулира студентите да участват в стажантски програми на доставчика на ток

В рамките на конференцията на 17.11.2017 г. от 16.00 ч. ще се проведе кръгла маса на тема: Мехатроника и чисти технологии в Конферентната зала на Университетска библиотека.

1144 деца са отпаднали от образователната система в региона преди 2016 година, след това - още 94