Студенти
Студенти / Областен управител Габрово

Студенти от Технически университет – Габрово се запознаха с работата в Областна администрация. Те са завършили III курс, задочно  обучение,  специалност „Публична администрация”. По време на срещите си с експерти от администрацията студентите научиха повече за приемането и регистрирането на входящата служебна кореспонденция, извеждането й и изпращането й по предназначение.

Запознаха се с деловодната система „АКСТЪР“ и как може да бъде предоставена информация на граждани или организации за техните преписки, съответно  спазвайки ЗЗЛД и ЗДОИ. Коментираха как се систематизират и съхраняват документи, разговаряха с експерти „Регионално развитие“ за тяхната работа. Със старши юрисконсулта на администрацията дискутираха темата за сигналите и исканията, които се подават към областния управител.

След срещата си с експертите, студентите разговаряха със заместник  областния управител Ивелина Петрова, която приветства желанието им да научат повече за дейността на администрацията. Тя им разказа как се организира работният процес, какви са функциите и правомощията на областния управител и ресорите, в които тя работи.

„Всичко започва от нас самите!“ – сподели Петрова и допълни, че нито общината, нито държавата не могат да решат проблемите ни, ако ние самите не сме инициативни и  двигател на всичко, което се случва около нас. Тя призова присъстващите студенти да надградят наученото, да продължат обучението си в следваща степен, защото който учи – успява. Това беше и нейното пожелание в края на срещата – да имат успех и да се реализират в региона ни, за да може той да се развива.