/ Детска градина „Дъга”
Детска градина „Дъга” се включи в Европейската седмица на програмирането.
 

програмиране деца
Детска градина „Дъга”


Това е инициатива, насочена към гражданите, която има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин. Ръководена от доброволци, която да популяризира програмирането сред стотици хиляди хора по целия свят.
 

програмиране деца
Детска градина „Дъга”


Усвояването на програмирането ни помага да разбираме бързо променящия се заобикалящ ни свят, да научим повече за начина на работа на технологиите и да развиваме умения и възможности, за да проучваме нови идеи и да създаваме иновации.

Лена Георгиева: Повишаването на таксите за детски градини и ясли цели по-качествена услуга и хранене на децата

По повод Европейската седмица на програмирането на 10 октомври децата от ДГ "Дъга"-Габрово посетиха Технически университет-Габрово. Идеята за това сътрудничество е на Директорът на ДГ "Дъга" Габрово г-жа Красимира Колева и на ръководителите катедри АИУТ (Автоматика, информационна и управляваща техника) - доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов и КТТ (Комуникационна техника и технологии) - доц. д-р инж. Станимир Садинов, както и на общинският съветник, член на Постоянната комисия по "Образование, култура и вероизповедания" и преподавател в Катедра "Мениджмънт" на ТУ-Габрово - доц. д-р инж. Десислава Петрова.
 

програмиране деца
Детска градина „Дъга”


Децата посетиха две катедри АИУТ и КТТ, където им бяха показани индустриални роботи от най-висок клас, с които разполага само Технически университет от всички сродни университети в България, и които роботи са бъдещето на индустрията в световен мащаб. Показани бяха и мобилни роботи с управление по телефон (GSM), които предизвикаха огромен интерес сред децата - бъдещето на Габрово и България.
 

програмиране деца
Детска градина „Дъга”


Малките техници се запознаха и с разработки на преподаватели и студенти - макети на различни системи за автоматизация на индустрията. В лабораторията по "Осигурителна техника" - 2217 към Катедра КТТ, находяща се в Корпус 2 (Баждар) се демонстрираха Интелигентни системи за безопасност.
 

програмиране деца
Детска градина „Дъга”


Под формата на забавна игра беше разяснено: Как работят устройствата за охрана и как за видео наблюдение (в училище, в детската градина, в къщи, на работното място, в парка, по улиците)? Децата взеха участие при демонстрацията от страна на гл. ас. д-р инж. Красен Ангелов и доц. д-р инж. Станимир Садинов, като се презентираха модели детски автомобилчета с вградени сензори и алармени системи.

Показани бяха системи за охрана на лични превозни средства и как се активира при нужда Паник-аларма и как може да се управлява видео камера през мобилен телефон. Малките бъдещи инженери с изпълнени от възторг очи казаха "Довиждане" на Технически университет, но обещаха да се върнат отново.