Лена Георгиева
Лена Георгиева / ПП ГЕРБ

Лена Георгиева е председател на Общинския съвет в Габрово. Част е от групата на ПП ГЕРБ. Лена Георгиева аргументира решението за повишаване таксите в детските градини с необходимостта от актуализация, каквато не е правена от 10 години.

На последното заседание беше взето решение за повишаване на таксите за детски градини и ясли. Кое налага промяната?

Таксите за детска градина и детска ясла не са променяни от 10 години. Това е много дълъг период, през който, за всички е ясно, че издръжката се е увеличила драстично, както за едно домакинство, така и за детските заведения. Нека само си спомним, че преди 10 години минималната работна заплата беше 210 лв., сега е 510 лв. Всички знаем колко са се увеличили и разходите за храна, консумативи, стоки и услуги през последните 10 години.

От 2008 г. таксата за храна на едно дете в детска градина и детска ясла е 1.50 лв. за закуска, плод, обяд и следобедна закуска. Мисля, че няма родител, който да не е убеден, че за тази сума няма възможност да се осигурява качествена храна според новите изисквания за хранене на децата. Затова приетите промени в таксите са насочени към осигуряване на по-добра грижа и качество. Всеки си дава сметка, че една закуска от закусвалня или парче пица струва колкото в момента е заплащаната сума за храноден в детските заведения. Какво остава за тази сума да се осигури пълноценна закуска, качествен плод, за обяд – супа, основно и десерт, и следобедна закуска. Затова таксата за храна на ден ще се промени на 2.20 лв. за детските градини и на 1.80 лв. за детските ясли, т.е. повишаването е с 30 и 70 ст. Новият размер на таксата би дал възможност за по-добра организация на здравословното и балансирано хранене при децата и изграждане на съответните хранителни навици, както и ще компенсира промените в цените на хранителните продукти. Планира се и премахване на замразените храни от менюто на децата, вместо тях да се ползват охладени, които, знаете, са и по-скъпи.

Предвижда се промяна и при постоянната такса, която в момента е 10 лева и също не е променяна от 10 години. Тази такса се формира от разходите за вода, горива и енергия, текущи ремонти, капиталови разходи, за материали, за постелен инвентар и облекло и някои други разходи, обезпечаващи дейността на детските заведения, които през последните 10 години се увеличиха и то съществено. Реално таксата, която към момента се заплаща не съответства на реалните разходи, което налага промяната. Планира се таксата от 10 лева да се промени на 14 лв. за детските ясли и на 18 лв. за детските градини.

По-малкото увеличение за таксите за детска ясла в сравнение с тези за детска градина ще се компенсира от общинския бюджет, за да може да се осигури по-плавен преход за родителите, които пускат рано децата си в детска ясла, докато майката започне отново работа и стабилизира семейния бюджет след майчинството.

Мисля, че предложените нови размери на таксите са социално приемливи. Още по-важно е, че те дават шанс за по-добро качество на онова, което осигуряваме за децата. Вярвам, че нашият стремеж по отношение на децата трябва да бъде точно в посока постигане на качество, както по отношение на храненето, така и на обучението.

По време на заседанието се чуха предложения за отпадане на таксите за детски градини и ясли. Какво мислите за това?

Ясно е, че темата за таксите, особено касаещи предлаганите услугите за деца, е много подходяща и удобна за партиен пиар. От тази гледна точка мен не ме изненада разпространението на подобни тези от опозицията. Знаете, че държавата покрива част от издръжката на детските градини и ясли като делегирана дейност. Останалата част се поема от родителите. Такси за детски градини и ясли е имало винаги у нас, дори още преди демократичните промени.

Нашият стремеж е към качество на предлаганите услуги, а не към това те да бъдат безплатни за сметка на качеството. Децата ни заслужават добре отоплени детски градини, подходящи материали за работа и качествена храна. Младите родители все повече държат на качеството, което се предлага на децата в детските заведения и така трябва да бъде. Качеството и условията в детските ясли и градини трябва да отговаря на съвременните изисквания, на съвременните предизвикателства.

Предвиждат ли се други мерки за подобряване качеството, което се предлага на децата?

Знаете, че преди около месец взехме важно решение –Община Габрово да отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за новородено или осиновено дете. Тази помощ не зависи от дохода на семейството. За получаването й родителите трябва да имат настоящ адрес на територията на Община Габрово и поне единият от тях да е с постоянен адрес на територията на Общината през последните 3 години и към момента на раждане или осиновяване на детето. Родителите трябва да са навършили 18 години към датата на раждане, за да имат право на помощта и да нямат парични задължения към Общината. Родителите трябва да имат и завършено не по-ниско от средно образование, както и непрекъснати здравно-осигурителни права. Виждате, че помощта е насочена в подкрепа на отговорното родителство на територията на Община Габрово.

В последните години бяха предприети доста мерки за подобряване качеството, което се предлага на децата в Габрово. Знаете, че всички училища и детски градини са санирани. Вярвам, че няма нужда да убеждавам вас или някой друг в промяната в качеството на средата, в която пребивават децата. Знаете, че започна поетапно ремонтиране и на дворовете на детските градини. Вече са ремонтирани дворните площи на ДГ „Слънце“, на двете бази на ДГ „Перуника“, ДГ „Мечо Пух“, детска ясла „Славейче“. Ремонтира се и дворът на ДГ „Дъга“. Проектна готовност има за дворовете на всички детски градини и поетапно ще бъдат обновени.

През последните години са изградени нови детски площадки, обновени са съществуващи. Вероятно ако опитам да ги изброя, ще пропусна доста, затова ще отбележа само някои, които предстоят да бъдат изградени или ремонтирани. Заложени са средства за изграждане на детска площадка в кв. „Бичкиня“. В парка до Колелото и междублоковите пространства също се изграждат детски площадки, някой от тях вече се ползват.

Предстои да бъдат обновени и модернизирани други две детски площадки в кампанията „За чиста околна среда“ – детска площадка на ул. „Д-р Тота Венкова“ в кв. „Трендафил“ и в кв. „Нова махала“.

И не на последно място – от тази година започва и поетапно въвеждане на монтесори обучение в детските заведения.