Червен и оранжев код за опасност от пожари
Червен и оранжев код за опасност от пожари / Dariknews.bg, архив

На територията на цялата страна са обявени червен и оранжев код с възможност за възникване на силни, разпространяващи се на големи площи и трудни за овладяване полски и горски пожари, съобщават от пожарната.

От там уточняват, че през последните денонощия пожарната обстановка се е усложнила, възникнали са няколко горски пожари, за погасяването , на които е бил съсредоточен огромен ресурс от екипи огнеборци, спасители, горски служители и доброволци. Повишен пожарен риск отбелязват и анализите на Националния институт по метеорология и хидрология.

Усложнената обстановка поставя на въпроса за стриктното спазване на превантивните мерки за недопускане на подобни инциденти. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" напомня на гражданите, че паленето на огън в близост до сухи треви и горски насаждения е абсолютно забранено.

Задължително е и спазването на забраната за движение на моторни превозни средства без искрогасители в горски и полски масиви, както и извършването на ремонтни дейности на такива места. Небрежното пушене и използването на открит огън са опасности, които не бива да бъдат допускани.

Във  връзка  с пожароопасния  сезон , повишаване  на  температурите, засушаването, възникналите пожари на територията на общината и с цел предотвратяването  им, ръководството на община Трявна напомни някои от задълженията и отговорностите на своите граждани, ръководители, собственици на фирми, наематели или ползватели на обекти и собственици, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи, съгласно Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на Общински съвет -  Трявна:

Забранява се изгарянето  на стърнища, суха трева и отпадъци от слогове, крайпътни  ивици, тревни площи и отпадъци в свободни площи на територята на град Трявна и кметствата на територията на община Трявна. Отговорност за евентуално възникнали  пожари в горските и полски  масиви носят собствениците или ползвателите на земи.


Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност при извършване на почистване на районите около сградите и свободните площи на територията на община Трявна.

Специализираните органи на РС „ПБЗН” при констатиране на нарушения на  противопожарните правила и изисквания на Наредба № 1-153/ 23.07.1999г. за опазване на земеделските обекти от пожари и общинската наредба за ПАБ ще прилагат в пълен обем предвидените в ЗМВР и ППЗМВР административно  -  наказателни мерки.

Ръководството на Община Трявна препоръчва на гражданите да спазват Наредбите за пожарна и аварийна безопасност.

Подробна прогноза за времето четете на Vremeto.bg