НАП проверява 1900 фирми с персонал на минимална работна заплата
НАП проверява 1900 фирми с персонал на минимална работна заплата / Sofia Photo Agency, архив
През последното тримесечие на 2016 г. Габровска област отстъпи осмото място по СРЗ в страната, което заемаше от няколко години насам, и вече е на девето място в страната с 829 лв. (842 лв. с премиите) средна брутна работна заплата, след областите София (столица) - 1336 лв., Враца - 967 лв., Стара Загора - 964 лв., Варна - 941 лв., София (област) - 906 лв., Пловдив - 873 лв., Разград - 866 лв., и Бургас - 835 лв., съобщи Силвана Стоянова от местното статистическо бюро, цитирана в статия на вестник „100 вести" днес.

Средната брутна работна заплата в област Габрово за октомври е 815 лв., за ноември е 826 лв. и за декември – 845 лв. През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната брутна работна заплата за област Габрово нараства с 3,2% спрямо предходното тримесечие на 2016 г.
 

Паразитният банков капитал генерира огромни печалби, а предприятията не могат да дават конкурентни заплати


Най- високо платени са наетите лица в икономическите дейности „Образование“ - с 18,7%; „Култура, спорт и развлечения“ - с 8,8%; „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8,6%, и „Други дейности“ - с 6,8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. средната брутна работна заплата за четвъртото тримесечие на 2016 г. нараства с 5,6%, като най-голямо е увеличението в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 22.9%, „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 6.8%, и „Държавно управление, държавно обществено осигуряване“ - с 12.4%.