Паразитният банков капитал генерира огромни печалби, а предприятията не могат да дават конкурентни заплати
Паразитният банков капитал генерира огромни печалби, а предприятията не могат да дават конкурентни заплати / Dariknews.bg

На 22 януари парламентът ще бъде разпуснат и ще се отиде към предсрочни избори, прогнозира в Габрово председателят на КНСБ Пламен Димитров. Според него политическата криза в страната е управляема. Той коментира, че модела на преход у нас е грешен. Синдикалистът разкритикува избраната политика за привличане на инвеститори на базата на ниски данъци и ниска цена на труда.

Предсрочни избори прогнозира председателят на КНСБ, чуйте повече от репортажа на Тихомир Църов

"Сега виждаме какви са плодовете на тази политика. И по отношение на доходите, и по отношение на демографската катастрофа, в която се намираме, и по отношение на обезлюдяването на регионите. Това за мен е фундаментална грешка, която трябва в един момент да стане предмет на нова парадигма на обществено развитие - да има обществен дебат. Дали това трябва да стане преди изборите, не знам. Ние със сигурност ще искаме да има дебат по данъчната система. За нас тя е ключова и генерира проблеми".

Пламен Димитров уточни, че начина, по който са структурирани данъците задълбочава неравенството и бедността в България. По думите му, 3/4 от данъчните приходи идват от косвени данъци и само 1/4 от преки.

Данъчната система в България трябва да се реформира

"Косвените данъци са по-несправедливи към по-бедната част от населението. Ребалансирането на данъчната система и справедливото разпределение на дохода са ключови за КНСБ. В България около 40% от това, което се произвежда отива към труда. В Германия това съотношение е 55%. Оставям настрана, че тяхната "пица" е по-голяма, че разликата от тези 15%, която отива към хората на труда у нас и там е в милиарди лева.

Произвеждаме отдавна повече от преди. Около 45% е по-висок Брутния вътрешен продукт сега в сравнение с 19990 година, а заплатите, като покупателна възможност, са 80-85% от онзи период. Значи ние произвеждаме повече, независимо от кризите, а заплатите не са дори на нивото от преди 27 години".

Ниските заплати, които се получават в България и системата на преразпределяне на финансов ресурс през данъци са в основата на неуспешния преход у нас, смята синдикалният лидер.

"Като данъкоплатци ние плащаме повече от бизнеса. Няма такава държава. Първо няма такава държава, която да е с подобно съотношение на преки и косвени данъци (в полза на косвените б. р.)".

Димитров разкритикува системата, която позволява на банките да реализират такива големи печалби.

"Милиард и двеста милиона печалба за десетте месеца на годината. Уникално, няма такова чудо. Как това се свързва с икономическото развитие? Паразитният банков капитал генерира огромни печалби, а предприятията не могат да инвестират и не могат да дават добри конкурентни заплати", заяви Димитров и се обяви за коригиране на тази система, която също генерира несправедливост.

По думите на Пламен Димитров, процесът на промяна ще е бавен, но минава през осъзнаването на по-голямата част от населението, което да започне да изисква от политиците да изпълняват ясно и точно конкретни обещания.

"Откъслечни части от нашите искания сме чували в платформите на различни партии. Но след избори не се реализират. Това също демотивира хората. Следващото управление на България ще бъде коалиционно и никоя партия няма да може да състави, според мен, собствено правителство. Управленската програма на новата власт ще бъде договорена от различните участници в нея и ние ще искаме да участваме активно в този процес и да представим нашите виждания".