11 предписания за неспазване на екологични стандарти са издадени през декември
11 предписания за неспазване на екологични стандарти са издадени през декември / Dariknews.bg, архив

През декември експертите на Регионална инспекция по околна среда и води са извършили 67 проверки в 66 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. В рамките на осъществения контрол са издадени 11 предписания. За периода са предприети действия по 2 сигнала.

Съставени са два акта за установени административни нарушения - за третиране на отпадъци без необходимото разрешение и за неводене на отчетност за образуваните отпадъци.

Издадени са 8 наказателни постановления на обща стойност 25 000 лв. Наложени са три еднократни санкции за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с обща стойност 2 626 лв.

Сумите по наложени санкции от предишни периоди са 4 102,79 лв.