Започва прием на заявки за наемане на безработни лица по схемата Обучения и заетост
Започва прием на заявки за наемане на безработни лица по схемата Обучения и заетост / netinfo

Агенцията по заетостта обяви прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема „Обучения и заетост“ – за безработни лица на възраст над 29 години. И двете схеми са съфинансирани от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

От 28 ноември до 9 декември във всички бюра по труда в страната всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по тези схеми, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. Одобрените безработни ще имат възможност да преминат професионално обучение.

Максималният брой безработни, които могат да се наемат от 1 работодател, е 10. За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие. На одобрените работодатели ще бъдат възстановени средства за трудови възнаграждения на наетите по схемат.