/ iStock/Getty Images
Община Тервел възнамерява да увеличи данъка върху недвижимите имоти с 0.5 промила - до два промила, през 2022 година, за да постигне по-голяма устойчивост на новия общински бюджет, според предложените за обществено обсъждане изменения в общинската наредба за местните данъци.

В общината са декларирани 11 528 недвижими имота като при предвидени 158 300 лева приходи от данъка през 2021-а към края на октомври са събрани около 162 300 лева. С предложената нова ставка размерът на облога върху всички недвижими имоти ще се увеличи с 54 100 лева, посочват от кметската управа.

В Кюстендилско гласуват на референдум за повишаване на местните данъци и такси

Общината планира да увеличи и данъка при придобиване на имущества по възмезден начин от 2.6 на 3 на сто като се очаква приходите да нараснат от около 228 000 лева, колкото са събрани от началото на 2021-а, до над 264 000 лева догодина.

Повечето основни местни данъци в община Тервел не са променяни от първоначалното им приемане през 2008 година с мотива да не се увеличава данъчната тежест за населението и фирмите.

В дългосрочен план обаче този подход създава диспропорции спрямо очакванията на населението за функционирането на общинските служби, за поддържане на пътната инфраструктура, на социалните и комуналните дейности и други, посочва кметът на Тервел Симеон Симеонов в мотивите за промените в общинската наредба. Според него не е създаден и механизъм, който да коригира всяка година данъчната оценка на недвижимите имоти и така тя изостава значително от пазарните цени.
БТА