Екипът на проекта заедно с кмета Тошка Петков /в средата/
Екипът на проекта заедно с кмета Тошка Петков /в средата/ / Дарик Добрич
100 нуждаещи се ползват в община Добричка разкрития Център за социално включване в общността и в домашна среда. Той бе създаден по проект, финансиран с 499 650 лева по ОП „Развитие на човешките ресурси“. От август 2016 г. до февруари 2018 г. се осигуряват специални грижи за хора в неравностойно положение. Почти всички потребители, 7 от които са деца, са с увреждания над 80%, уточни ръководителят на проекта Даниела Тодорова от администрацията на Община Добричка.
 
С нуждаещите се работят 8 социални асистенти, 10 домашни помощници и 31 лични асистенти. Ползват се и две медицински сестри, социален консултант и експерт за психологична подкрепа.
 
Услугите, които се предоставят, са за поддържане на лична и домашна хигиена; помощ за хранене и готвене; рехабилитация в дома; дребни битови ремонти. Много полезно се оказва купуването на специализиран микробус за хора с увреждания, с който те се транспортират до болница и други институции или просто на разходка сред природата и на културно събитие. Голяма помощ са оказали на потребителите експертите, които съдействат за връзка с институции и оформяне на документи.
 
Осигурени са здравни грижи и услуги, прегледи, манипулации; както и психологическа подкрепа, оценка на емоционалното състояние на хората, преценка и насочване на индивидуално или групово обучение за усвояване на умения и навици.
 
157 са били желаещите да се включат в проекта. Подбрани са били най-нуждаещите се – самотни, лежащо болни или с други затруднения. Ползващите услугите изказват благодарност за предоставените възможности, особено майките с деца, разказват от екипа на проекта.
 
От Община Добричка се надяват през 2018 г. проектът да реализира устойчивост чрез социалните услуги „Личен асистент“, „Домашен помощник“ и „Социален асистент“. Вече е подаден в Агенция „Социално подпомагане“ брой на чакащите кандидат-потребители и се очаква да стане ясна стойността на финансирането за догодина, посочи кметът Тошко Петков.