Община Добрич
Община Добрич / Дарик Добрич
Трима млади хора ще започнат работа в община Добрич по програма "Старт на кариерата". По програмата, която се финансира от държавата от началото на 2018 година, млади специалисти ще бъдат назначени за срок от 9 месеца в Дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“, Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове и обществени поръчки“ и Дирекция „Бюджет и финанси“.

На интервютата за работа във всяка от дирекциите се явиха общо 7 кандидати, като най-много бяха желаещите за дирекцията по икономическо развитие.

До 15 декември окончателният списък на класираните ще бъде публикуван на интернет-страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“, след което младите специалисти се изпращат с насочващо писмо към работодателя.