Община Дупница
Община Дупница / Маргарита Петрова, Дарик
Трима младежи ще започнат работа в Община Дупница по програмата "Старт в кариерата", която се финансира от държавата. От началото на 2018 година, възможност да навлязат в професиите си ще имат завършили студенти, като отделите в които ще бъдат назначени за срок от 9 месеца са "Екология", "Административно-информационно обслужване" и в правния отдел.

Заплатите за целия период на договора се плащат от държавния бюджет.

Общо шестима млади хора се явиха на интервюто пред комисия с председател зам.кметът Крум Милев. Най-голям беше интересът към юридическия отдел на администрацията, за който кандидатите са четирима. За другите две позиции има по един кандидат.