Създават общинско предприятие Комуналстрой, което наследява Комуналефект
Създават общинско предприятие Комуналстрой, което наследява Комуналефект / Дарик Добрич

Общински съвет взе решение да бъде създадено ново общинско предприятие „Комуналстрой", което да наследи обявеното в ликвидация „Комуналефект" ЕООД. Докладната на кмета Йордан Йорданов предизвика дълги дебати, като бе посочено, че администрацията не е обяснила добре какъв ще бъде предмета на дейност на новото предприятие. Изразено бе несъгласие и с щатното разписание, тъй като длъжностите в него не отговаряли на услугите, които ще се извършват.

Кметът поясни, че в работата на новото предприятие ще залегнат основно пътно-поддържащи дейности - маркировка, текущи ремонти, поддръжка на светофари, както и ниско строителство. Предвижда се „Комуналстрой" да има 20 служители, сред които ел. монтьори, маркировчици, багерист, работници по поддръжка на пътища, заварчик, двама пазачи и двама шофьори.

Има идея, каза още Йорданов, след време да бъде предложено „Комуналстрой" да стопанисва общинските жилища. Това негово изявление породи допълнителни дебати, но в крайна сметка, след като бе уточнено, че дори да се планира такава мащабна промяна, тя не може да стане без санкцията на Общински съвет, докладната бе подкрепена от 31 съветници.

Решение за прекратяване на търговското дружество „Комуналефект" и ликвидацията му, е взето на 28 юни т.г. В него е разписано започването на процедура по създаването на общинско предприятие, което да бъде приемник на дейността. Новосъздаденото предприятие ще се финансира със средства от бюджета на Община град Добрич и неговият директор ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Сред аргументите на администрацията да не се отлага повече създаването на „Комуналстрой" бе и това, че е редно неговата дейност да се планира в бюджет‘2017. Според кметския екип, с този акт се спазват законовите разпоредби и препоръките на Сметната палата към Община Добрич.