Две от общинските фирми са приключили 2012 година със загуби
Две от общинските фирми са приключили 2012 година със загуби / Дарик Добрич, архив

 

Икономическите резултати за 2012 година на търговските дружества със 100% участие на община Добрич, както и на тези, в които кметството има дялове, ще бъдат обсъдени на сесията на Общинския съвет на 30 април.

На територията на Добрич осъществяват своята дейност 8 общински фирми. За периода 1 януари – 31 декември 2012 година с положителен финансов резултат приключват 5 фирми - "Жилфонд - инвест" ЕООД, "Столове" ЕООД, "Център за психично здраве „Д-р П. Станчев - Добрич" ЕООД, “Автобусен транспорт” ЕООД и "Тролейбусен транспорт" ЕООД.

Със загуба са приключили миналата година "Диагностично- консултативен център ІІ - Добрич" ЕООД /206 хил.лв./ и "Комуналефект" ЕООД /7 хил.лв/.

С Решение Общинския съвет на Добрич от 2010 година ПФК „Добруджа” ЕАД е прекратено и обявено в ликвидация.

Седем са търговските дружества в Добрич, в които общината има дялово участие - "Диагностично - консултативен център І - Добрич" ООД, “Център за бизнес и култура” АД, “Добрички панаир” АД, Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич” АД, “Добруджански хляб” АД, ”Иванов – Хранителни стоки” ООД и ”Жакард” АД в ликвидация. Четири от дружествата регистрират печалби, а ”Иванов – Хранителни стоки” завърши годината със загуба от 16 хил.лв.

В “Добруджански хляб” АД кметството има дял от 2,37 %. Основният записан капитал на дружеството е в размер на 507 хил. лв. Към настоящия момент фирмата не е представила информация за финансово-икономическото си състояние за 2012 г. независимо от изпратеното официално искане, отбелязват от общината.

Общината е акционер и в Общинска банка АД - София с 0,02 % дялово участие.