Защитената местност Яйлата очаква доброволци на 5 ноември за почистване на района
С оглед проследяване на потенциалното въздействие от дейностите по спасителната операция, отново се провежда допълнителният площен мониторинг в акваторията на инцидента ,съобщиха от МОСВ.

Наградиха участниците в акцията с кораба „Vera Su”

Разположението на пунктовете позволява проследяване на потенциално въздействие върху морската околна среда в по-дългосрочен план чрез провеждане на периодични моделирани изследвания на крайбрежните морски води.

В деня на изпомпване на втечнения товар е отчетена максимална стойност на наблюдаваните показатели в непосредствена близост до заседналия плавателен съд (за азот амониев - 0,7 mg/l).

БГНЕС

На разстояние 60 m на юг стойностите са били значително по-ниски, а в референтният пункт на 1 кm северно - още по-ниски. След изтеглянето на заседналия плавателен съд данните до момента сочат тенденция към намаляване на констатираните пикове и връщане в границите, характерни за водното тяло (0,04 - 0,02 mg/l за азот амониев), или от 17 до 35 пъти по-ниски от стойностите в деня на разтоварване.

След изтеглянето на „Vera Su“ продължава да се следи състоянието на морските води

Повишената концентрация в предишен период се редуцира в резултат на физичното разреждане в морската вода, както и на динамиката на хидрометеорологичните фактори - вятър, вълнение и течения, характерни за сезона в този регион.

Защитената местност Яйлата очаква доброволци на 5 ноември за почистване на района - близо до мястото, където заседна товарният кораб, съобщиха от Басейновата дирекция "Черноморски район"-Варна, която инициира акцията. Ще бъдат събрани и отпадъците от скалистия бряг - там, където е достъпен.

Институцията, която е организирала редица кампании за почистване на морския бряг по повод на Международния ден на Черно море, тази година е избрала района край село Камен бряг поради огромния обществен и медиен интерес при операцията по претоварването на плавателния съд.

Пореден опит за изтегляне на заседналия „Vera Su“

Специалистите продължават всекидневно да следят на място състоянието на морските моди и стойностите на наблюдаваните показатели, отбелязват от дирекцията. За акцията в Яйлата в петък от 10.30 часа се очакват и жители на община Каварна, туристи, както и всички, които желаят да помогнат в почистването.

Осигурени са чували и ръкавици, допускът до защитената местност ще бъде свободен при спазване на противоепидемичните мерки.
БТА