И след приключване на действията по разтоварване и обезопасяване на авариралия кораб „Vera Su“, екипите за наблюдение на МОСВ продължават всекидневно да следят на място състоянието на морските води край Камен бряг. Целта е проследяване на стойностите на наблюдаваните до момента показатели, съобщиха от екоминистерството.

Продължава и ежедневният мониторинг от бреговия пункт на 60 метра южно от мястото, на което беше заседнал корабът.
„Яйлата“ отново е достъпна за туристи

Допълнителният площен мониторинг от 7 пункта ще продължи през следващите две седмици според утвърдения план. Пунктовете са съобразени с посоката на преобладаващото морско течение. Разположението им позволява проследяване на потенциално въздействие върху морската околна среда в по-дългосрочен план чрез провеждане на периодични моделирани изследвания на крайбрежните морски води.

Предстои МОСВ да предостави обобщение за резултатите от оценката на въздействието върху акваторията на Черно море в района на Защитена местност „Яйлата“, която е възложена на Института по океанология към БАН.

Янев след „Vera Su“: Търсим възможности как спасяването на кораби да се надгражда и развива

На Института е възложено също въз основа на анализите и оценките да се направят изводи, има ли и в каква степен увреждане на видове и природни местообитания, предмет на опазване, и на видове със стопанско значение в морската среда; нанесени ли са и в каква степен екологични щети върху запазването на „благоприятно консервационно състояние“ на защитената местност, по смисъла на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.