Ремонтират покриви на детски заведения и на Стоматологията
Ремонтират покриви на детски заведения и на Стоматологията / Дарик Добрич

С близо 150 000 лева Община Добрич ремонтира обекти, заложени в Програмата за капиталови разходи за 2016 г. Ще се извърши подмяна на покривното покритие на детски градини №20 и 23, и на Стоматологичната поликлиника; ще бъдат поправени амортизирани детайли по покрива на детска ясла №1.

Освен това се правят ремонти на важни инфраструктурни обекти, също със средства от Програмата за капиталови разходи. До момента са приключени строително-монтажни работи по спирки; изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и рехабилитация на детска и спортна площадка в ЖК „Балик". Предстои модернизация на техническата база на стадион „Пионер" и благоустрояване на междублокови пространства по улица „Хан Тервел". Общата инвестицията е в размер на 360 000 лева.

И през следващата година с приемане на новата програма за капиталови разходи ще бъдат продължени традициите да се ремонтират обекти, които са с важни за градската среда и се използват активно. В интерес на това общинската администрация на Добрич всяка година проучва нагласите на гражданите за обектите, за които са необходими реконструкции и модернизиране, отбелязват от пресслужбата на общината.