/ ОД на МВР-Силистра
С близо 18% е намалено нивото на регистрираната престъпност в Силистренско през 2018 г.
Оценката на професионалното ръководство на МВР за дейността на Областна дирекция-Силистра през 2018 г. е добра. Постигнат е значим напредък по поставените задачи и той е най-видим по отношение на пътнотранспортния травматизъм, където е налице съществен спад при броя на произшествията и при броя на загиналите граждани.

Силистренската полиция провежда активна разяснителна кампания за превенция на телефонните измами

Това каза в Силистра заместник-главният секретар на вътрешното ведомство главен комисар Георги Арабаджиев след състоялия се отчет за работата на областната дирекция през изминалата година. В заседанието участваха още заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Стоян Темелакиев, административните ръководители на съда и прокуратурата, представители на други структури на МВР и на партньорски организации.

Главен комисар Арабаджиев открои добрата организацията по линия на битовата престъпност, в резултат на която са постигнати резултати както по отношение на регистрираната престъпност, така и по отношение на повишената разкриваемост. Той отбеляза добрите показатели на ОД на МВР-Силистра във връзка с противодействието на корупционните престъпления и на телефонните измами. Същевременно предоставянето на услуги на гражданите на едно гише бе посочено като задача, изискваща допълнителни усилия за преодоляване на съществуващото положение.

Според отчета, представен от директора на ОД на МВР-Силистра старши комисар Юлиян Караславов, статистическите данни за престъпността през 2018 г. показват относителна стабилност и устойчивост. Налице е намаление на нивото на регистрираната престъпност със 17,93%.

В Силистренско проверяват пешеходците за нарушения на пътното платно

През изтеклата година са регистрирани 943 престъпления, срещу 1149 за предходната 2017 г. Постигнатият процент на разкриваемост на престъпленията през 2018 г. е 55, 67%. Същевременно са разкрити и 144 престъпления от предходни периоди.

Коефициентът на престъпност (брой регистрирани престъпления на 100 хил. души) е 746,24 като тук също се отчита намаление спрямо 2017 г. с около 163 престъпления на 100 хил.души население. Традиционно в структурата на криминалната престъпност продължават да  доминират кражбите (около 27% от регистрираните престъпления), следвани от престъпленията, свързани с наркотици, измамите и други. Нисък остава делът на тежките престъпления срещу личността. През 2018 г. е регистрирано 1 умишлено убийство, което е разкрито.
 
През 2018 г. продължава тенденцията на устойчивост при детската престъпност. Относителният дял на разкритите криминални престъпления, извършени от непълнолетни, е 4.32% от общия брой разкрити криминални престъпления. По отношение на пътната безопасност се отчита намаление на броя на пътнотранспортните произшествия с 23 (306 през 2018 г., спрямо 329 през 2017 г.). Загиналите граждани са 13, а  ранените са 124.