Рогозина
Рогозина / Валентина Добринчева, архив

Oбщинa Генерал Тошево организира пpoвeждaнeтo нa пyблични oбcъждaния на доклада за оценка на въздействието върху околната среда към инвecтициoннo пpeдлoжeниe: „Разработване и усвояване на находище „Спасово” в блок „Добрич”. Находището включва четири участъка: „Рогозина”, „Чернооково”, „Калина” и „Рогозина изток” за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич.

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него, са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, с обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа, в Общинска администрация Генерал Тошево и кметствата на с. Кардам, с. Люляково, с. Писарово, с. Вичево, с. Преселенци, с. Горица, с. Василево, с. Калина, с. Средина, с. Балканци, с. Великово, с. Сираково, с. Сърнино, с. Александър Стамболийски, с. Спасово, с. Рогозина, с. Чернооково, както и в РИОСВ-Варна, и офиса на “Русгеоком БГ” ЕАД, 1407 гр.София, ул. „Филип Кутев“ №5. ет.6.
Докладът може да бъде видян и в електронен вариант на адрес: http://www.riosv-varna.org/?p=507

Публичните обсъждания с участието на инвеститора, представители на Общинска администрация Генерал Тошево, представители на РИОСВ – Варна, граждани и заинтересовани страни, са открити и ще се провеждат от 16 октомври в селските кметства и читалища. Предстоят на 16.10. от 17.00 ч. в Рогозина; 17.10. от 17.00 ч. в Чернооково; 18.10 от 17:00 часа в с.Преселенци; 23.10. от 10:00 часа в с.Василево; 23.10. от 17:00 часа в с.Спасово; 24.10. от 10:00 часа в с.Люляково; 24.10. от 17:00 часа в с.Кардам и на финала - на 28.10. от 10:00 часа в Голямата зала на Общинска администрация- Генерал Тошево.